پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

حال دلم خوب می شود کم کم

سیل اشک هاهم میشود نم نم

سوت ممتد سرم آرام میگیرد

غم دردرون این تنم آرام میمیرد

عاشق شدن از تو شدن، آغاز میگردد

دل در میان این عطش آرام میگیرد

پریشان نویس

نظرات  (۱)

یک روز بعد از ظهر
هوا خوب می شود
ایمان داریم
موفق باشید
پاسخ:
تشکر از حضورتون
یاعلی