پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

کبوترانه هایم را؛

حرف به حرف

در باب الجواد

نذر کردم 

که فراقمان یک سال بیشتر نشود...

باز هم زایرتان نیستم 

از دور

سلام...

پریشان نویس