پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

امشب تمام حال و هوای دلم را،چک چک گریه کردم...

وتمام این چک چک ها

فدای یک لحظه نشستن در باب الجوادت...

پریشان نویس

دلبری از تو

دل بستگی از من

عاشقی از تو

وابستگی از من

پریشان نویس