پریشانیات

پریشانیات

فارغ از هیاهوی آدمک ها و دنیایشان،فارغ از آلونک های آجری و مرکب های آهنینشان،فارغ از هر چه که هست و هر چه که نیست،هرچه که رحمت بود هر آنچه که حکمت شد،هر چه کردیم ودیده شد و دیده نشد،سرفه های خشک قلممان را مرهمی باشیم بهتر است...

آخرین حرف هايتان
خانه ي همسايه

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

چشم بر هم زدنی ایام گذشت.از اخرین مطلبی که در وبلاگ گذاشته ام دوسال گذشته و توی این دوسال،ما دوسالی بزرگتر شدیم،دو سال به مرگ نزدیک تر شدیم...

زندگی همین گذر لحظه هاییست که ثانیه ثانیه جمع شود وانگهی بانگی برآمد خواجه جست...

پریشان نویس